De dienst Rechtshulp bestaat sinds 2000. De vereniging kan hier rekenen op een sterk en ervaren team van 4 juristen.

In de eerste plaats ondersteunen de juristen de sociale dienst van het OCMW. Dit gebeurt zowel rond OCMW-materie als rond alle andere mogelijke juridische vragen die in de dossiers opduiken. Zo verlenen de juristen hulp bij het opstellen van sociale verslagen en begeleiden ze de maatschappelijk assistenten bij beslissingen ter voorbereiding van het Bijzonder Comité. Daarnaast onderhandelen ze bijvoorbeeld in het kader van de schuldbemiddeling met schuldeisers en kijken ze contracten na.

De juristen kunnen het OCMW ook vertegenwoordigen in rechtszaken, zowel als verweerder en als eiser.

In de tweede plaats bieden de juristen eerstelijnsrechtshulp aan bij de inwoners van de gemeente. Het hoofddoel van eerstelijnsrechtshulp is het geven van een eerste gratis juridisch advies, het verschaffen van praktische, juridische inlichtingen en/of het doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.
Het is de bedoeling dat de hulpvrager een eerste idee krijgt van zijn/haar rechten en plichten inzake alle mogelijke juridische materies. De jurist kan u niet verdedigen voor de rechtbank. Concreet kan de jurist(e) vragen beantwoorden en advies geven inzake kwesties zoals:

 • echtscheidingen;
 • onderhoudsgelden;
 • huurgeschillen;
 • financiële problemen;
 • erfrechtelijke kwesties;
 • verbintenissenrecht;
 • gerechtelijke procedures;
 • … 

Hierbij kan hij/zij:

 • inzicht geven in de rechten en plichten van de cliënt;
 • contact opnemen en bemiddelen met de tegenpartij;
 • contracten nakijken;
 • doorverwijzen naar een (pro deo-) advocaat of naar andere bevoegde en gespecialiseerde instanties;

De hulpvrager kan voor een afspraak best eerst contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW . Wij streven naar een vlotte en laagdrempelige toegankelijkheid van deze dienstverlening. Bij volgende OCMW's kan u terecht voor meer informatie: OCMW Bever, OCMW Dilbeek, OCMW Drogenbos, OCMW Galmaarden, OCMW Herne, OCMW Kapelle-op-den-bos, OCMW Lennik, OCMW Liedekerke, OCMW Linkebeek, OCMW Londerzeel, OCMW Meise, OCMW Merchtem, OCMW Pepingen, OCMW Roosdaal, OCMW Steenokkerzeel, OCMW St. Pieters-Leeuw, OCMW Ternat