Regionale dienst schuldbemiddeling

Binnen de Welzijnskoepel is sinds 2010 een aparte dienst voor schuldbemiddeling opgericht. Het toenemend aantal dossiers, de gevraagde specialisten en de nood aan een goede afstemming met de sociale dienst van het OCMW lagen aan de basis van de oprichting van de dienst.

Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meer personen. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure via de arbeidsrechtbank, die een schuldbemiddelaar aanstelt. Naast advocaten kunnen ook OCMW’s en CAW’s als schuldbemiddelaar aangesteld worden. Wanneer een aangesloten OCMW wordt aangesteld zullen de jurist-schuldbemiddelaars van de Welzijnskoepel dossiers namens het OCMW beheren. De jurist-schuldbemiddelaars nemen tevens actief deel aan het jaarlijks overlegmoment met de arbeidsrechter.

Daarnaast ondersteunen onze jurist-schuldbemiddelaars de OCMW-medewerkers bij de aanpak van problematische schuldsituaties. Tweejaarlijks heeft ook een overleg met de sociale diensten van het OCMW plaats.

Voor meer info contacteer je het OCMW van je woonplaats.

De Welzijnskoepel West-Brabant treedt op als schuldbemiddelaar voor de dossiers collectieve schuldenregeling van de volgende OCMW’s:
- Affligem
- Bever
- Dilbeek
- Galmaarden
- Herne
- Lennik
- Liedekerke
- Londerzeel
- Merchtem
- Opwijk
- Pepingen
- Roosdaal
- Sint-Pieters-Leeuw
- Ternat