Informatieveiligheid

Missie

De veiligheidsconsulent / DPO adviseert en begeleidt lokale besturen betreffende alle aspecten van informatieveiligheid. Voor OCMW's geldt dit in het kader van de aansluiting bij de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ). Voor gemeenten geldt dit volgens het decreet elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer. Het algemeen doel is de informatieveiligheid te bevorderen.

Functie

De veiligheidsconsulent / DPO onderhoudt de contacten met o.m. de KSZ, POD-MI, Vlaamse en federale overheden. Tijdens de bezoeken aan de lokale besturen komen ook specifieke vragen en problemen aan het licht. De veiligheidsconsulent / DPO adviseert lokale besturen rond mogelijke oplossingen, neemt contact met leveranciers, informeert rond geldende wettelijke bepalingen. Ook hier geldt als uitgangspunt dat de veiligheidsconsulent / DPO de lokale besturen op een begrijpelijke en efficiƫnte manier bijstaat.

DPO = Data Protection Officer (GDPR)

Deze besturen doen beroep op de veiligheidsconsulent / DPO van de Welzijnskoepel:

- Bever (gemeentebestuur en OCMW)
- Dilbeek (OCMW)
- Drogenbos (gemeentebestuur en OCMW)
- Kapelle-op-den-Bos (gemeentebestuur en OCMW)
- Lennik (OCMW)
- Linkebeek (OCMW)
- Machelen (OCMW)
- Meise (gemeentebestuur en OCMW)
- Pepingen (gemeentebestuur en OCMW)
- Roosdaal (OCMW)
- Wemmel (OCMW)