Informatieveiligheid

Missie

De Data Protection Officer adviseert en begeleidt lokale besturen betreffende alle aspecten van informatieveiligheid. Voor OCMW's geldt dit in het kader van de aansluiting bij de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ). Voor gemeenten geldt dit volgens het decreet elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer. Het algemeen doel is de informatieveiligheid te bevorderen.

Functie

De Data Protection Officer onderhoudt de contacten met o.m. de KSZ, POD-MI, Vlaamse en federale overheden. Tijdens de bezoeken aan de lokale besturen komen ook specifieke vragen en problemen aan het licht. De Data Protection Officer adviseert lokale besturen rond mogelijke oplossingen, neemt contact met leveranciers, informeert rond geldende wettelijke bepalingen. Ook hier geldt als uitgangspunt dat de Data Protection Officer de lokale besturen op een begrijpelijke en efficiënte manier bijstaat.

Deze besturen doen beroep op de Data Protection Officer van de Welzijnskoepel:

- Bever (gemeentebestuur en OCMW)
- Drogenbos (gemeentebestuur en OCMW)
- Kapelle-op-den-Bos (gemeentebestuur en OCMW)
- Lennik (gemeentebestuur en OCMW)
- Linkebeek (OCMW)
- Meise (gemeentebestuur en OCMW)
- Pepingen (gemeentebestuur en OCMW)
- Roosdaal (OCMW)
- Wemmel (gemeentebestuur en OCMW)