Vroegtijdige hulp kan een wezenlijke bijdrage kan leveren in de preventie van zwaardere psychologische problemen bij cliënten. Hoe vroeger in het proces een cliënt geholpen kan worden, hoe kleiner de kans dat problemen zich verder ontwikkelen en bredere gevolgen hebben.

De dienst ELP mikt op kortdurende en oplossingsgerichte hulpverlening, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• Het aanbod is laagdrempelig en toegankelijk: de psycholoog is regelmatig aanwezig in het OCMW en werkt nauw samen met maatschappelijk werkers (die als doorverwijzer kunnen optreden). Er is geen financiële drempel voor cliënten.
• ELP = kortdurend. Het aantal sessies is beperkt. Voor langdurige trajecten of problematieken die gespecialiseerde interventies vereisen, wordt doorverwezen naar de 2e lijn.
• Het aanbod is generalistisch: cliënten kunnen terecht met een brede waaier van klachten en de psycholoog hanteert een brede waaier van methodieken, in overeenstemming met de problematiek van de cliënt.
• De hulpverlening vertrekt vanuit de klacht en de behoeften van de cliënt en werkt oplossingsgericht.
• De focus licht op het ontwikkelen van coping-mechanismen ifv de actuele problemen van een cliënt, niet op het wegnemen van structurele kwetsbaarheden.
• De focus ligt op het verhogen van zelfredzaamheid en autonomie, eventueel complementair met de begeleiding door de maatschappelijk werker.

De dienst ELP kan 3 verschillende functies vervullen

1. kortdurende trajecten met inwoners / cliënten
2. Ondersteuning van de sociale dienst
3. Groepsaanbod voor cliënten

De dienst ELP wordt voorzien in de OCMW’s van de gemeenten: Steenokkerzeel, Herne, Pepingen, Wemmel, Galmaarden, Linkebeek, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Roosdaal, Ternat, Drogenbos en Kampenhout.