Project – Voorkom waterarmoede – Halle-Vilvoorde

OCMW’s signaleren dat jaar na jaar een groeiende groep cliënten geconfronteerd wordt met waterarmoede. De oorzaken zijn divers:
• Lage inkomens: 11% van de Vlaamse gezinnen heeft een inkomen dat lager ligt dan de
• armoedegrens
• Slechte woonomstandigheden
• Stijgende waterprijzen: de gemiddelde waterfactuur steeg van 2005 tot 2016 in Vlaanderen met 89%.
• Het aandeel van de waterfactuur in de totale consumptie is bij gezinnen met een lagerinkomen verhoudingsgewijs hoger.

In Vlaanderen heeft ongeveer 1 op 9 gezinnen te kampen met waterarmoede (lees: het aandeel van waterfacturen in het gezinsinkomen is meer dan 2.2%). Als gevolg hiervan kampen meer en meer gezinnen met betalingsmoeilijkheden, wat resulteert in een stijgend aantal afbetalingsplannen en een stijgend aantal dossiers dat behandeld wordt door de LAC water.

Met de steun van de Koning Boudewijn Stichting (Fonds Ernest Dubois – Water voor iedereen) trachten de Welzijnskoepel West-Brabant, i.s.m. 3Wplus een oplossing te bieden voor cliënten die een risico op waterarmoede lopen.

OCMW-cliënten die dat wensen kunnen, volledig kosteloos, een water-scan laten uitvoeren in hun woning. Deze scan detecteert eventuele waterverliezen in de woning. Daarnaast krijgen de deelnemers advies over de manier waarop ze waterverliezen kunnen vermijden of oplossen.

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.