Coördinator Geïntegreerd breed onthaal Oekraïnecrisis (m/v/x)

Jouw functie:
Je maakt deel uit van een project dat Oekraïense vluchtelingen wil ondersteunen in het tegengaan van onderbescherming, het wegwijs maken in het welzijns- en gezondheidsaanbod en hierbij uitgaat van hun sterktes. Dit project kadert in een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) tussen het lokale bestuur van Grimbergen, Londerzeel, Meise, Kapelle-op-den-Bos en Wemmel, het CAW Halle-Vilvoorde en de mutualiteiten.

Je begeleidt zelf geen hulpverleningstrajecten maar je faciliteert wel al hetgeen hiervoor nodig is. Je bent dan ook echt een verbindingspersoon die proactief en outreachend te werk gaat om het concrete hulpverleningsaanbod op poten te zetten en tot stand te laten komen.

In deze functie werk je ondersteunend voor alle maatschappelijk werkers binnen de regio, zodanig dat de individuele maatschappelijk werker meer ruimte krijgt voor de hulpverlening zelf van Oekraïense vluchtelingen.

Je organiseert en faciliteert initiatieven zoals ontmoetingsmomenten en buddy-werkingen en neemt waar nodig zelf de handschoen op om acties op te zetten.

Je werkgever is de Welzijnskoepel West-Brabant, maar je rapporteert rechtstreeks aan de stuurgroep van het GBO-project.

Opdrachten:
A) Je staat in voor de coördinatie, uitrol en opvolging van het project:
    • Je staat in voor verkennende contacten met de partners zodat de opdracht zo veel als mogelijk complementair, in afstemming met het bestaande aanbod en diensten (burgerzaken/vreemdelingenzaken) gerealiseerd kan worden.
    • Je volgt de richtlijnen van de Vlaamse overheid op en draagt deze over naar lokale besturen.
    • Je stelt een plan van aanpak op en rolt doelstellingen uit.
    • Je staat in voor de kwaliteitsopvolging van het project.
    • Je staat in voor de evaluatie van de werking en de rapportage van het project.
B) Je zet samenwerkingsverbanden op die in het teken staan van een betere dienstverlening naar Oekraïense vluchtelingen:
    • Je detecteert, inventariseert en prioriteert de noden van Oekraïense vluchtelingen.
    • Je bouwt een goede verstandhouding op tussen alle actoren. Dit betekent onder meer dat je zowel de stuurgroep- en teamvergadering mee opvolgt en voorbereidt en nieuwsbrieven opmaakt.
    • Je bent de spilfiguur van het samenwerkingsverband en draagt dit uit naar lokale besturen en Oekraïense vluchtelingen.
C) Je ondersteunt het netwerk praktisch:
    • Je zorgt voor het afstemmen en afspraken maken rond samenwerking met de verschillende partners (vb. in kader van vlotte doorverwijzing tussen partners GBO…).
    • Je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn.

Jouw profiel:
• Je bent minstens in het bezit van een ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
• Indien je niet in het bezit bent van het vereiste diploma, kan je alsnog deelnemen aan deze selectieprocedure indien je over minstens 2 jaar relevante beroepservaring beschikt én slaagt voor een niveautest op PC.

Competenties belangrijk voor deze functie:
• dialogeren
• plannen en organiseren
• netwerken
• innovatief zijn
• creatief probleemoplossend denken
• sociaal sensitief
• positief ingesteld en gedreven
• klantgericht handelen
• omgaan met diversiteit
• flexibel reageren
• stressbestendig zijn

Ons aanbod:
• Een voltijds contract van bepaalde duur (38u/week) met onmiddellijke ingang tot en met 13 maart 2023.
• Verloning volgens de wettelijke barema’s A1a-A1b-A2a
• 30 vakantiedagen op jaarbasis
• Maaltijdcheques 8 €/gewerkte dag
• Plaats van tewerkstelling is week om week afwisselend in de lokale besturen van Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel
• Hoofdkantoor Welzijnskoepel: Ternat
• (Dienst)verplaatsingen met de wagen naar de lokale besturen of abonnementen van het openbaar vervoer worden vergoed.

Interesse?
Solliciteren gebeurt bij voorkeur via e-mail door jouw CV , motivatiebrief, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van jouw diploma te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Solliciteren kan ook via post of overhandiging op Kapelleveld 8, 1742 Ternat.

De uiterste inschrijvingsdatum is 14 augustus 2022.

Heb je nog vragen over de inhoud van de functie, dan kan je tevens contact opnemen met Katleen Dhaese, projectmedewerker op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..