Tijdens de cursus ‘Slapen kan je leren’ staan we uitgebreid stil bij slaapproblemen. Hoe ontstaan ze en hoe houd je ze in stand?

Je krijgt technieken en opdrachten aangereikt die helpen om piekergedachten te leren controleren, slaaphygiëne te verbeteren en een beter slaappatroon aan te leren. Je krijgt een persoonlijk stappenplan aangeleerd.

Individueel gesprek

Na inschrijving vindt een individueel intakegesprek plaats.

Na afronding volgt een individueel afrondingsgesprek om te kijken wat de aangeleerde technieken in je dagelijkse leven betekenen.

Wanneer

Vier dinsdagen van 28/11/2023 tot en met 19/12/2023; telkens van 19u tot 21u.

Locatie

CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 Sint-Katherina-Lombeek

Lesgevers

Dr. Marleen Vieren (neuroloog – somnoloog) en Bart De Saeger (klinisch psycholoog – gedragstherapeut)

Kostprijs

2,5 euro per groepssessie (via conventie) = 10 euro voor gehele groepstraining

Inschrijven

Inschrijven doe je via bartdesaeger@icloud.com of op 0485 00 70 36

Op 3 oktober sloegen lokale besturen: Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Kortenberg, Vilvoorde, Machelen en Grimberen de handen in elkaar, samen met VDAB en Aviato. En geboren was JOBOP, de grootste job- en opleidingsbeurs van de provincie. Als regisseur Sociale Economie trok onze projectcoördinator Phil Drieghe mee aan de kar om deze jobbeurs te realiseren.

In het VDAB opleidingscentrum van Vilvoorde konden ruim 1250 bezoekers de 105 standen bezoeken van onze werkgevers en opleidingspartners. Een van de aanwezige bedrijven slaagde er zelfs in om alle 15 vacatures in de vullen! 

Bekijk zeker de aftermovie want #samenwerkenwerkt #samensterkvoorwerk

De projectdienst stroomlijnt de dienstverlening tussen het CAW, de lokale besturen & de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten binnen de eerstelijnszone regio Grimbergen en draagt deze versterkte samenwerking verder in de regio uit door de organisatie van korte digitale vormingsmomenten die gericht zijn naar overige zorg- en welzijnsactoren. Zo vindt op 06 december om 13:00 een piekuurtje plaats rond rouw & verlies in een schoolcontext waarbij prof. Manu Keirse aan de hand van ervaringsverhalen handvaten aanreikt in het ondersteunen van een schoolgaand kind dat een broer, zus of ouder verloren heeft.

Onze projectcoördinator Katleen begeleidt het CAW, de lokale besturen & de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten in het verbeteren van de dienstverlening voor iedereen die afscheid heeft moeten nemen van een partner of sterrenkindje binnen de eerstelijnszone regio Grimbergen. 

Een eerste stap is de organisatie van een gratis jaarprogramma voor lotgenoten in 2024, dat nu secuur voorbereid wordt. Dit jaarprogramma zal op een veilige manier lotgenotencontact faciliteren door het voorzien van de juiste professionele begeleiding in een huiselijke & warme setting.

Binnen de regio Halle-Vilvoorde leeft reeds langer de nood aan een opvang- en hulpverleningsnetwerk voor volwassenen die zich in een acute en plotse crisissituatie bevinden. Op dit moment kan hier vaak geen adequaat of gestroomlijnd antwoord op geboden worden. 

Onder crisis verstaan we het volgende:

De welzijnskoepel werkt mee aan de uitbouw van een crisisnetwerk in de regio Halle-Vilvoorde, en dit in het kader van het doorbraakproject. 

Een werkgroep bestaande uit verschillende partners (CAW, Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Regionaal zorgplatform, GGZ-netwerk SAVHA?!, Welzijnskoepel, …) heeft hier de schouders onder gezet.

Deze stappen werden reeds genomen:

De volgende stap is het uitwerken van dit netwerk, niet meteen voor de hele regio Halle-Vilvoorde, maar door kleinschalig te starten in subregio’s. Een samenwerking tussen lokale besturen, politiezones, hulpverleners en aanbieders van opvangplaatsen zal hiervoor cruciaal zijn.

Er blijkt alvast een grote bereidheid en interesse te bestaan om het crisisnetwerk vorm te geven. 

To be continued!

In aanvulling van de OCMW Roosdaal heeft ook het gemeentebestuur Roosdaal recent beslist om toe te treden voor de dienst ‘Informatieveiligheid’.

Hierdoor maakt het volledig lokaal bestuur Roosdaal (gemeente en OCMW) gebruik van deze dienstverlening, welke de uniformiteit van de dienstverlening en beleidsdocumenten bevordert.

De Welzijnskoepel dankt het lokaal bestuur Roosdaal alvast voor het vertrouwen.