1 maart: De start van een jaar vol complimenten!

Op 1 maart begint een maand vol positiviteit en waardering! Complimentendag wordt op vrijdag 1 maart 2024 opnieuw gevierd, en dit jaar willen we er extra nadruk op leggen. Heb je onlangs iemand een compliment gegeven of er zelf een ontvangen? Hoe heeft dit je beïnvloed? Het heeft ongetwijfeld bijgedragen aan je persoonlijke groei en de versterking van relaties. Laten we gedurende de hele maand maart hierop focussen en de stroom van complimenten laten floreren!

Een compliment brengt op diverse manieren vreugde. Het vergt weinig inspanning en kent alleen maar voordelen! Het verbetert niet alleen je eigen welzijn, maar ook dat van anderen!

Voordelen voor anderen

Door iemand een compliment te geven, tover je gegarandeerd een glimlach op hun gezicht. Heeft iemand je recentelijk in een noodsituatie geholpen? Of heeft iemand heerlijk voor je gekookt? Of is er iemand altijd vrolijk? Beloon hen met een welgemeend compliment! Je laat hen zich goed voelen over zichzelf.

Voordelen voor je relaties met anderen

Als je iemand bedankt of een compliment geeft voor iets wat ze voor jou hebben gedaan, versterkt dit ook jullie relatie. Het laat zien dat jullie gedeelde waarden belangrijk vinden in jullie relatie en zorgt ervoor dat jullie ook in de toekomst voor elkaar klaar zullen staan. Je bent dankbaar omringd te zijn door zulke fantastische mensen.

Voordelen voor jezelf

Niet alleen je beste vriendin, buurman of oma verdienen een compliment. Vergeet niet om ook jezelf te complimenteren! Waar ben je trots op? Sta open voor complimenten van anderen en wees authentiek. Hoe je naar jezelf kijkt, bepaalt in grote mate hoe authentiek je kunt zijn en beïnvloedt dus ook je geluk.

Voor meer inspiratie en tips om aan je geluk te werken en je gevoel van geluk te versterken, kun je terecht op www.geluksdriehoek.be of Complimentenactie ‘Geluk zit in een klein complimentje’ | Logo Gezondplus

Op 7/12 kwamen de archivarissen van verschillende intergemeentelijke archiefdiensten samen in Denderleeuw voor de jaarlijkse netwerkdag. Er werd gedebatteerd over actuele thema’s waaronder het gebruik van een RM-tool, depotbeheer en procesanalyse bij de uitrol van Sharepoint. Daarnaast was er een uitwisseling van best-practices met betrekking tot het serieregister. Een bezoek aan de archiefdepots van Denderleeuw en Roosdaal rondde deze leerrijke dag af.

Zaterdag 2 september 2023 om 9u28 inkomende mail met als onderwerp “Slecht nieuws”

[…] “Daarom is er in samenspraak met ziekenhuis en ons beslist om volgende week de zwangerschap af te breken.. Wat de mooiste weken moesten worden zijn nu de rotste uit heel mijn leven.” […]

Grijpen deze woorden jou naar de keel? Binnen onze organisatie wel. Deze aangrijpende woorden komen van een dierbare collega dat onverwachts haar kind moet loslaten nog voor zij hem kon knuffelen.

Koesterweek 8 – 15 december 2023 ❤️

Als welzijnsvereniging is het voor ons van essentieel belang om het principe van welzijn in al zijn facetten te omarmen. Het woord WELZIJN is niet alleen een deel van onze naam, maar het vormt ook de kern van onze verbondenheid. Dit jaar heeft een dierbare collega helaas ervaren hoe fragiel dat “welzijn” kan zijn na het verlies van haar kind.

In deze Koesterweek roepen wij op om niet alleen het welzijn te verkondigen, maar het te praktiseren. Laten we onze harten openen, zowel op sociale media als in onze eigen leefomgeving. De website koesterweek.be biedt een scala aan allerlei inspiratie en materialen over hoe je dit “welzijn” kunt tonen. We moedigen je aan om samen een krachtig signaal van steun te verspreiden.

In deze tijd van gedeeld verdriet en samenhorigheid laten we zien dat “WELZIJN” niet alleen een woord is, maar een daad van medeleven en solidariteit. Laten we samenwerken om troost en liefde te verspreiden in deze moeilijke tijden. Samen kunnen we een bron van kracht en steun zijn voor degene die het nodig hebben.

Toon je h❤️rt!

*ter nagedachtenis van Viktor Seminckx Leuntjens.

Tijdens de cursus ‘Slapen kan je leren’ staan we uitgebreid stil bij slaapproblemen. Hoe ontstaan ze en hoe houd je ze in stand?

Je krijgt technieken en opdrachten aangereikt die helpen om piekergedachten te leren controleren, slaaphygiëne te verbeteren en een beter slaappatroon aan te leren. Je krijgt een persoonlijk stappenplan aangeleerd.

Individueel gesprek

Na inschrijving vindt een individueel intakegesprek plaats.

Na afronding volgt een individueel afrondingsgesprek om te kijken wat de aangeleerde technieken in je dagelijkse leven betekenen.

Wanneer

Vier dinsdagen van 28/11/2023 tot en met 19/12/2023; telkens van 19u tot 21u.

Locatie

CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 Sint-Katherina-Lombeek

Lesgevers

Dr. Marleen Vieren (neuroloog – somnoloog) en Bart De Saeger (klinisch psycholoog – gedragstherapeut)

Kostprijs

2,5 euro per groepssessie (via conventie) = 10 euro voor gehele groepstraining

Inschrijven

Inschrijven doe je via bartdesaeger@icloud.com of op 0485 00 70 36

Op 3 oktober sloegen lokale besturen: Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Kortenberg, Vilvoorde, Machelen en Grimberen de handen in elkaar, samen met VDAB en Aviato. En geboren was JOBOP, de grootste job- en opleidingsbeurs van de provincie. Als regisseur Sociale Economie trok onze projectcoördinator Phil Drieghe mee aan de kar om deze jobbeurs te realiseren.

In het VDAB opleidingscentrum van Vilvoorde konden ruim 1250 bezoekers de 105 standen bezoeken van onze werkgevers en opleidingspartners. Een van de aanwezige bedrijven slaagde er zelfs in om alle 15 vacatures in de vullen! 

Bekijk zeker de aftermovie want #samenwerkenwerkt #samensterkvoorwerk

De projectdienst stroomlijnt de dienstverlening tussen het CAW, de lokale besturen & de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten binnen de eerstelijnszone regio Grimbergen en draagt deze versterkte samenwerking verder in de regio uit door de organisatie van korte digitale vormingsmomenten die gericht zijn naar overige zorg- en welzijnsactoren. Zo vindt op 06 december om 13:00 een piekuurtje plaats rond rouw & verlies in een schoolcontext waarbij prof. Manu Keirse aan de hand van ervaringsverhalen handvaten aanreikt in het ondersteunen van een schoolgaand kind dat een broer, zus of ouder verloren heeft.

Onze projectcoördinator Katleen begeleidt het CAW, de lokale besturen & de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten in het verbeteren van de dienstverlening voor iedereen die afscheid heeft moeten nemen van een partner of sterrenkindje binnen de eerstelijnszone regio Grimbergen. 

Een eerste stap is de organisatie van een gratis jaarprogramma voor lotgenoten in 2024, dat nu secuur voorbereid wordt. Dit jaarprogramma zal op een veilige manier lotgenotencontact faciliteren door het voorzien van de juiste professionele begeleiding in een huiselijke & warme setting.

Binnen de regio Halle-Vilvoorde leeft reeds langer de nood aan een opvang- en hulpverleningsnetwerk voor volwassenen die zich in een acute en plotse crisissituatie bevinden. Op dit moment kan hier vaak geen adequaat of gestroomlijnd antwoord op geboden worden. 

Onder crisis verstaan we het volgende:

De welzijnskoepel werkt mee aan de uitbouw van een crisisnetwerk in de regio Halle-Vilvoorde, en dit in het kader van het doorbraakproject. 

Een werkgroep bestaande uit verschillende partners (CAW, Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Regionaal zorgplatform, GGZ-netwerk SAVHA?!, Welzijnskoepel, …) heeft hier de schouders onder gezet.

Deze stappen werden reeds genomen:

De volgende stap is het uitwerken van dit netwerk, niet meteen voor de hele regio Halle-Vilvoorde, maar door kleinschalig te starten in subregio’s. Een samenwerking tussen lokale besturen, politiezones, hulpverleners en aanbieders van opvangplaatsen zal hiervoor cruciaal zijn.

Er blijkt alvast een grote bereidheid en interesse te bestaan om het crisisnetwerk vorm te geven. 

To be continued!

In aanvulling van de OCMW Roosdaal heeft ook het gemeentebestuur Roosdaal recent beslist om toe te treden voor de dienst ‘Informatieveiligheid’.

Hierdoor maakt het volledig lokaal bestuur Roosdaal (gemeente en OCMW) gebruik van deze dienstverlening, welke de uniformiteit van de dienstverlening en beleidsdocumenten bevordert.

De Welzijnskoepel dankt het lokaal bestuur Roosdaal alvast voor het vertrouwen.