Over ons

Lokale besturen moeten steeds meer hooi op de vork nemen. Zij zien zich daardoor geconfronteerd met enorme uitdagingen in dienstverlening. Zo komt het behoud van efficiëntie en kwaliteit in zorgverstrekking steeds meer onder druk te staan. Een doorgedreven samenwerking kan hier echter een pasklare oplossing voor bieden.

De Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die deze vorm van overkoepelende samenwerking aanstuurt en met alle betrokken partners en partijen mee vorm geeft. 

Als welzijnspartner van de lokale besturen bieden wij een antwoord op de vraag naar gespecialiseerd personeel, diensten en bovenlokale thema’s in het zorg en- welzijnslandschap. Wij zetten in op samenwerking, groei en deskundigheid.

Werkingsgebied

Ondertussen biedt de Welzijnskoepel diensten aan en ontwikkelt het projecten voor 25 lokale besturen en hun inwoners in de referentieregio Halle-Vilvoorde. Dit werkingsgebied telt zo’n 400 000 inwoners

Onze missie

De Welzijnskoepel

  • is een welzijnsvereniging die een maatschappelijke rol speelt op vlak van zorg en welzijn. Zij wordt gedreven door een focus op welzijn, menswaardigheid en respectvolle zorg in West Vlaams-Brabant. Daarom ondersteunt zij haar deelgenoten op vlak van lokaal sociaal beleid en versterkt zij hun interne organisatie.
  • wil gespecialiseerde dienstverlening en expertise bieden aan lokale besturen en hun inwoners
  • wil de lokale bestuurskracht versterken door gedeelde expertise en efficiëntiewinst, en co-creatie van bovenlokale diensten met lokale focus.

Dienstverlening

De Welzijnskoepel heeft als doel om voor de deelnemende besturen volgens het principe van kostendeling de volgende diensten te organiseren en aan te bieden:

Dienstverlening Welzijnskoepel

Algemene vergadering

De aangesloten OCMW’s worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering door meerdere afgevaardigden van hun OCMW-raad. Het aantal afgevaardigden van elk lokaal bestuur wordt bepaald door het inwonersaantal van het lokaal bestuur. Hoe groter het lokaal bestuur, hoe meer afgevaardigden (minstens 2 – maximaal 5).

De algemene vergadering vindt minstens 2 maal per jaar plaats.

Welzijnskoepel West-Brabant

Raad van bestuur

De raad van bestuur telt 15 bestuurders. Deze worden verkozen door de algemene vergadering uit de afgevaardigden van de OCMW’s. Elk van onze OCMW’s kan bovendien een deskundige aanduiden die met raadgevende stem deel kan nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

De raad van bestuur komt maandelijks samen.