informatieveiligheid

Informatieveiligheid

Bij de Welzijnskoepel begrijpen we dat informatieveiligheid en gegevensbescherming belangrijk is voor lokale besturen en publieke organisaties. Steden, gemeenten, instellingen van de sociale zekerheid zijn immers wettelijk verplicht om persoonsgegevens te beheren, te controleren en te beveiligen.

Daarom bieden we een uitgebreide dienst Informatieveiligheid aan die je met een volledig en uitgewerkt beheersplan volledig ontzorgt.

Je kan daardoor rekenen op :

  • Persoonlijke begeleiding: Onze deskundige dienst informatieveiligheid staat je bij in het verwerken van persoonsgegevens, en we voorzien je van een toegewijde Data Protection Officer (DPO).
  • Vakkundige Expertise: Onze DPO’s zijn volledig bekend met de privacywetgeving, gegevensbescherming en informatieveiligheid, en ze vervullen hun rol in volledige onafhankelijkheid.
  • Toezicht en contact: De DPO houdt niet alleen toezicht maar onderhoudt contacten met de betrokken autoriteiten, waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), VVSG, e.d.. Voor burgers zijn we het eerste aanspreekpunt bij vragen over persoonsgegevensverwerking.

Onze DPO helpt je lokale bestuur dus om te voldoen aan de Europese GDPR-regelgeving. We ondersteunen je bij het opstellen van een verwerkingsregister, het uitvoeren van risicoanalyses (DPIA) en het afhandelen van eventuele inbreuken op persoonsgegevensverwerking.

Verder houden we rekening met federale en Vlaamse wettelijke vereisten met betrekking tot informatieveiligheid en gegevensbescherming.

We zorgen ervoor dat je organisatie beschikt over een doeltreffend informatieveiligheidsbeleid, inclusief een uitgebreid documentenpakket en een gedegen opvolgingsbeleid. Op die manier beperken we de risico’s die gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontdek hoe je bij de Welzijnskoepel als lokaal bestuur alle ondersteuning krijgt die je nodig hebt om te voldoen aan de verplichtingen omtrent informatieveiligheid.