Projectwerking

Projectwerking

Het komt regelmatig voor dat lokale besturen interesse tonen in een projectoproep met bijbehorende subsidies vanwege de overheid.  Indien meerdere lokale besturen hieraan willen deelnemen, kan de Welzijnskoepel in co-creatie met de lokale besturen een projectvoorstel uitwerken en indienen en nadien de projectcoördinatie op zich nemen.

De lokale besturen kunnen zo genieten van een totale ontzorging vanaf de prospectie tot de oplevering van een project. Het eindresultaat is een kwalitatievere hulp- en dienstverlening binnen het voorziene budget & tijdskader.

Je kan dus als lokaal bestuur dienst doen op een gedreven projectteam met een ruime expertise in projectmethodiek, interlokale samenwerking met allerlei partners, in welzijn & zorg, en arbeidsmarkt & tewerkstelling. Een bijkomend voordeel is dat de projectdienst als neutrale partner samenwerkt met alle stakeholders.

Hoe verloopt de projectwerking?

Elk project start met een goed begrip van vragen & noden in een regio waardoor een helder beeld ontstaat van de belangen en noden van alle betrokken partners. Samen met deze partners worden de doelstellingen, reikwijdte, activiteiten, taken, tijdspad & kostenramingen van een project bepaald. Daaruit volgt dan het projectplan waarvoor waar mogelijk subsidies aangevraagd worden.

Na goedkeuring van de eventuele subsidieaanvraag en het bijhorend projectplan, begint de eigenlijke projectuitvoering die in nauwe samenwerking met een daartoe opgericht expertiseteam verloopt. De projectdienst monitort nauwgezet de voortgang van een project, fungeert als centraal aanspreekpunt, coacht het team en beheert de projectmiddelen.

Op het einde van een project vindt samen met het expertiseteam en alle betrokken partners een debriefing plaats die het uitgevoerde project evalueert en waarbij de nodige documenten & rapporteringen opgeleverd worden.

Een greep uit onze lopende projecten:

Zorg & welzijn

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) projecten waarbij de samenwerking tussen het CAW, de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en de lokale besturen op het niveau van de ELZ versterkt wordt zodat eenieder meteen de weg vindt naar de juiste hulp en daarbij op eenzelfde manier de hulp en zorg krijgt die hij verdient.

Arbeidsmarkt & tewerkstelling

Opnemen van de regierol sociale economie voor de cluster Kortenberg, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Zaventem

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te ontdekken hoe onze projectwerking precies in elkaar zit en hoe deze je lokale bestuur kan ondersteunen.