Disclaimer

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, gelieve hem dan met de toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren en verdelen van deze e-mail en de toegevoegde bestanden zijn verboden, alsook het gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van dit bericht of de bijgevoegde bestanden.

De inhoud van deze e-mail en zijn toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur. Dit bericht heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege de Welzijnskoepel West-Brabant tot stand brengen. Verbintenissen kunnen alleen tot stand gebracht worden met een door de algemeen coördinator en de voorzitter ondertekend document.