Intergemeentelijke archiefdiensten

Op 7/12 kwamen de archivarissen van verschillende intergemeentelijke archiefdiensten samen in Denderleeuw voor de jaarlijkse netwerkdag. Er werd gedebatteerd over actuele thema’s waaronder het gebruik van een RM-tool, depotbeheer en procesanalyse bij de uitrol van Sharepoint. Daarnaast was er een uitwisseling van best-practices met betrekking tot het serieregister. Een bezoek aan de archiefdepots van Denderleeuw en Roosdaal rondde deze leerrijke dag af.