Manu Keirse - rouw

Piek-uurtje rond rouw en verlies – regio Grimbergen

De projectdienst stroomlijnt de dienstverlening tussen het CAW, de lokale besturen & de diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten binnen de eerstelijnszone regio Grimbergen en draagt deze versterkte samenwerking verder in de regio uit door de organisatie van korte digitale vormingsmomenten die gericht zijn naar overige zorg- en welzijnsactoren. Zo vindt op 06 december om 13:00 een piekuurtje plaats rond rouw & verlies in een schoolcontext waarbij prof. Manu Keirse aan de hand van ervaringsverhalen handvaten aanreikt in het ondersteunen van een schoolgaand kind dat een broer, zus of ouder verloren heeft.