Regionaal Zorgplatform Halle-Vilvoorde lanceert Memorandum 2024

Memorandum Regionaal Zorgplatform

Een verenigde regio in zorg en welzijn – Samen barrières doorbreken

Het Regionaal Zorgplatform (RZP) Halle-Vilvoorde verspreidt vanaf vandaag zijn Memorandum 2024 dat vooral gericht is naar lokale besturen in Halle-Vilvoorde. Het memorandum roept lokale besturen op om samen het aanbod en de dienstverlening in zorg en welzijn te verbeteren. Voor alle inwoners, maar met extra aandacht voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Een belangrijk knelpunt in Halle-Vilvoorde is de historische achterstand in het welzijns- en zorgaanbod. Sinds 2020 werken alle partners binnen het RZP samen om gemeenschappelijke problemen aan te pakken en te streven naar een beter gezondheid- en welzijnsaanbod voor elke burger. Specifieke aandacht in dit memorandum gaat dan ook naar acute problemen en oplossingen zoals regionale crisisopvang, een aanbod voor mentale gezondheid, meer preventieve gezondheid, aandacht voor de gezondheid van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situaties en de oproep naar lokale besturen tot samenwerking om deze problematieken samen aan te pakken. Het RZP komt met concrete voorstellen die in het meerjarenplan van elk lokaal bestuur in Halle-Vilvoorde een plaats verdienen. Ten slotte doet het RZP ook een oproep naar de Vlaamse en federale overheid om structurele tekorten aan te pakken en tegemoet te komen aan de problematieken van de regio rond Brussel.

Een verenigde regio in zorg en welzijn

Zellik, 26 juni 2024 – Het Regionaal Zorgplatform (RZP) Halle-Vilvoorde verspreidt vanaf vandaag zijn Memorandum 2024. Met de titel “Een verenigde regio in zorg en welzijn – Samen barrières doorbreken” roept het memorandum lokale besturen in Halle-Vilvoorde op om samen het aanbod en de dienstverlening in zorg en welzijn te verbeteren. Voor alle inwoners, maar met extra aandacht voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Samen problemen aanpakken in Halle-Vilvoorde
De regio Halle-Vilvoorde staat voor aanzienlijke uitdagingen, zoals de stedelijke druk vanuit Brussel, hoge woningkosten, taalproblematiek, een krappe arbeidsmarkt, problematische mobiliteit… Een belangrijk knelpunt is de historische achterstand in het welzijns- en zorgaanbod. Sinds 2020 werken alle partners binnen het RZP samen om deze gemeenschappelijke problemen aan te pakken en te streven naar een beter gezondheid- en welzijnsaanbod voor elke burger.


Specifieke aandacht in dit memorandum gaat naar een oplossing voor regionale crisisopvang, een aanbod voor geestelijk gezondheid, meer preventieve gezondheid, aandacht voor de gezondheid van mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie en de oproep tot samenwerking om deze problematieken samen aan te pakken. Het RZP komt met concrete voorstellen die in het meerjarenplan van elk lokaal bestuur in Halle-Vilvoorde een plaats verdienen. Ten slotte doet het RZP ook een oproep naar de Vlaamse en federale regering om structurele tekorten aan te pakken en tegemoet te komen aan de problematieken van de regio rond Brussel.


Expertise, samenwerking en verbinding
Het RZP opereert op bovenlokaal niveau binnen een netwerkstructuur die respect voor elkaars expertise, verbinding en samenwerking centraal stelt. Het netwerk bestaat uit vijf eerstelijnszones en regionale partners die samen het volledige zorgcontinuüm – van preventie tot palliatieve zorg – vertegenwoordigen. Door middel van datagedreven besluitvorming, expertise van partners en input van lokale actoren worden prioritaire zorg- en welzijnsvraagstukken geïdentificeerd die de eerstelijnszones overstijgen.


Armand Hermans, voorzitter van het Regionaal Zorgplatform, verklaart: “Met dit memorandum willen we een oproep doen aan alle lokale besturen om samen met ons de uitdagingen in zorg en welzijn aan te pakken. We streven naar een verenigde regio waarin iedereen de kans krijgt om in een gezonde en zorgzame omgeving te leven en te werken. Dit kan alleen door intensieve samenwerking en door krachten te bundelen. We willen samen een positieve dynamiek creëren voor de toekomst van onze regio.”

Het memorandum benadrukt het belang van samenwerking tussen lokale besturen en het RZP om regionale zorg- en welzijnsuitdagingen aan te pakken. Lokale besturen worden opgeroepen om prioriteiten te identificeren en deze samen met het RZP om te zetten in concrete doelstellingen voor de meerjarenplanning. Door bruggen te bouwen tussen gezondheid en andere beleidsdomeinen, kan een kwalitatief gezondheids- en welzijnsbeleid worden gerealiseerd.


Health in All Policies
Met de “Health in All Policies” benadering schenkt het RZP bewust aandacht aan gezondheid en welzijn in alle lokale diensten en beleidsdomeinen. Dit bevordert een holistische aanpak van gezondheidsproblemen, waarbij lokale besturen essentiële partners zijn bij de implementatie van oplossingen.


Toekomstgerichte visie
Het memorandum sluit af met een oproep aan alle zorg- en welzijnsactoren in Halle-Vilvoorde om samen te werken aan een gemeenschappelijke identiteit en positieve beeldvorming. Het RZP bouwt aan een gemeenschappelijk verhaal met een positieve dynamiek en loyaliteit naar elkaar en de burger, en heeft een duidelijke visie naar de toekomst.

Lees het volledige memorandum op www.toekomstforum.be.


Over het Regionaal Zorgplatform
Het RZP Halle-Vilvoorde is verankerd binnen het Toekomstforum (Burgemeestersplatform Halle-Vilvoorde) en onderhoudt een voortdurende wisselwerking met de werkgroep Zorg & Welzijn. Deze connectie vergemakkelijkt de inhoudelijke en beleidsmatige afstemming voor gezamenlijke initiatieven of belangen. Signalen van lokale vertegenwoordigers worden automatisch op de agenda van het RZP geplaatst, wat zorgt voor een gestroomlijnde afstemming tussen lokale besturen en het regionale initiatief.


Deelnemende partners
AZ Jan Portaels (Briant) | CAW Halle-Vilvoorde | CGG Ahasverus | Coponcho (S-plus Mantelzorg) | DENK Halle Vilvoorde | ELZ AMALO | ELZ BraViO | ELZ Pajottenland | ELZ Regio Grimbergen | ELZ Zennevallei | Forum Palliatieve Zorg | GGZ-netwerk volwassenen SaVHA?! | Logo Zenneland | Okra Zorgrecht | Ons Zorgnetwerk | Palliatieve Thuiszorg Omega | Regionaal expertisecentrum dementie Memo | ROG Halle-Vilvoorde | Samana | Samenwerkingsinitiatief ziekenhuis Brussel-Halle-Asse | Steunpunt Mantelzorg | Toekomstforum Halle-Vilvoorde | vzw Liever Thuis LM | Welzijnskoepel West-Brabant | YUNECO, netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren


Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:
Armand Hermans – Voorzitter Regionaal Zorgplatform Halle-Vilvoorde
0498 90 48 03 – armand.hermans@wemmel.be
Beeldmateriaal: www.toekomstforum.be/persberichten